Lògica analògica

Reflexions envers la realitat que m'envolta